Fiskejakt med Team PeLe

www.fiskejakt.org

 

 

Fakta om bäcköring »                                                       

 

 

BÄCKÖRING - SALMO TRUTTA FARIO


Kännetecken

Det finns tre olika benämningar på öringen - "havsöring", "insjööring" och bäcköring. Bäcköringen är mindre till storleken, blir aldrig "blank", om den inte utvandrar till större sjöar eller havet. I övrigt har den liksom insjööringen grönskimrande övre sidor, mörkare rygg. Över sidor och rygg strödda röda och svarta fläckar. Undersidan är ljusgulfärgad. Bäcköringen är stationär i rinnande vatten och kan då inte skiljas ifrån ungar av insjööring eller havsöringen. De senare utom vissa hanar, utvandrar vid 10-20 cm längd eller vid 1-6 års ålder.


Storlek
20-25 cm , sällan 35 cm, maxlängden ligger på ungefär 60 cm


Vikt
Mycket varierande, vid 50 cm kan den väga 1-1,5 kg.


Könsmognad
2-4 år, hanarna före honorna


Lektid
Fisken leker på hösten över Grunda grusbottnar i rinnade kallt vatten. Honan lägger Ca 1000-2500 / kg kroppsvikt.


Föda
Insekter, larver, nymfer och små kräftdjur


Förekomst
Kalla rinnande vattendrag i hela Sverige, ej i slättområden

Fångstmetoder Mete, fluga och spinnfiske


Diverse
Köttet lär vara mycket välsmakande. Trevlig livlig sportfisk. Kallas även strömöring, strömlaxöring, bäcklaxöring, forell, bäckforell, stenbit, och bröting

Bäcköringen är inte någon särskild art eller sort av öringarna. Det är ungar eller könsmogna yngre öringar som av en eller annan anledning blivet kvar i bäckarna och bildat småväxta bestånd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiskejakt.org © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use