Fakta om abborre »                                                       

 

 

ABBORRE - EUROPEAN PERCH
Abborre är Medelpads landskapsfisk.

Perca fluviatilis - Linnaeus, 1758.

Art: fluviatilis (flodlevande)
Släkte: Perca (abborre)
Familj: Percidae (abborrefiskar)
Ordning: Perciformes (abborreformer)
Klass: Actinopterygii (strålfeniga fiskar)

 

Beskrivning:Abborren har ett mycket varierat utseende, det skiftar i färg från plats till plats och vid olika årstider. Kroppsformen är också kopplad till olika miljöförändringar, livsmiljörer, mängden föda och vegetation. Därför finns det högryggade, slanka och strömlinjeformade abborrar. Grundfärgen är gröngul till nästan svart med 5-9 lodräta mörka band på sidorna. Guldfärgad och blå variant förekommer. Mestadels rödaktiga bröst-, buk- och stjärtfena(-or). Den är ursprungligen en sötvattenslevande fisk men förekommer även i flera brackvatten vid å- och älvmynningar utmed vår avlånga kust.
Fortplantning:Hanen blir könsmogen vid 2-4 års ålder och i näringsfattiga vatten först vid 6 år. Honan vid 3-6 år (11-20 cm) och i näringsfattiga vatten först vid 7 år (22 cm). En försenad könsmognad kan alltså inträffa vilket kan uppfattas som könslös abborre vid rensning. Leker i april - juni, 7-8 grader, beroende på landsända. En 1 kgs hona kan lägga cirka 269.000 romkorn i ett långt geléaktigt hölje, kläcks efter 2-3 veckor varvid yngel är 5-6 mm långa. Populationfördubblingstid 1,4 - 4,4 år.
Storlek / max size:Totallängd 61 cm (Vänern), 22 år (hona), 4,75 kg (Ryssland).
Utbredning:Ner till 30 meters djup, 2-22 grader, pH 7,0 - 7,5, dH 8,0 - 12,0. Finns i hela Sverige med undantag för övre fjällregionen och i de flesta europeiska länder till Sibirien och norra Kina. Kanada och nordöstra USA. Inplanterad i Australien.
Föda:Plankton, insektslarver, kräftdjur, småfisk, rom, mask, fluglarver (maggot).
Status:Ej upptagen på internationell rödlista IUCN.
Användning:
Det är nog den vanligaste fiskarten, populär sportfisk och en ekonomisk viktig matfisk i vårt land. Utbudet på abborre är bäst under dess lektid, mars - juni och från augusti till november beroende på var i landet den fångas. Under lektiden kan man få stora, kraftiga, romfyllda honor. Abborrom är en stor delikatess, baddad, friterad, stekt eller kokt i soppor. Det magra fiskköttet är fast, vitt och godast när abborren är 25-35 cm lång, vägande 350-450 gram brutto. Eftersom abborren ganska benig blir svinnet därför stort vid rensning. För att få ihop ett kilo filé behövs 4 kg fisk. Rensförlusten är alltså 75 procent.
Etymologi:
Men varför heter abborren abborre och hur gammalt är namnet? Jo, det kommer av det fornsvenska namnet aghborre. De tre första bokstäverna, agh, tillhör en gammal indoeuropeisk ordrot ak, något spetsigt och vasst föremål. Senare leden borre hör ihop med borste. Abborre betyder "vass borste", den vassa ryggfenan var namngivande vid dopet. Ett annat urgammalt namn på fisken är abbor. Fisknamnet är skriftligen känt före år 1520.
Svenska namn:
Abborre före 1520. Det finns ett otaliga lokalnamn runt om Sverige. Exempel; abbur(Gotland), burre(Gotland), dyabborre, flodabborre 1848, isabborre, lövabborre, stenabborre, med flera, syftar på fångstplats. Randråck (Gotland), sjöburre (Gotland). Skrattabborre är ett annat. Rudabborre är en kotryggig abborre från dammar utanför Falun enligt Linné.
Övrigt:
Varför är abborren randig? Jo, nyckeln till himmelns port tappade Sankte Per i insjön - Vassalen - å bad abborren hämta upp den. Abborren vägrade. Då blev alla de andra firrarna så arga på abborren att de slog honom randig över hela kroppen. Och ränderna sitter i än i dag. Men de lär nog ha bleknat en aning.
 FickSankte Per någonsin tillbaka sin nyckel? Jodå, en liten snäll mört var vänlig nog att hämta upp nyckel från botten men den var fruktansvärd tung. Han tog i så ögonen blödde och därför har mörten fått sina röda ögon.

 

 

Kännetecken:Kännetecken

Abborren är ganska hög. Ryggen är mörkgrön. Sidorna är ljusare med mörka tvärband. Buken är gulvit. Ryggfenorna är grå den främre har ibland en mörkare fläck. Buk & analfenorna är röda. Stjärtfenan har röda kanter.

Vattenförhållanden:Vattenförhållanden

Abborren är både allmän i Sverige i både bräckt och sött vatten. Om vattnet är kallt, klart, smutsigt eller brunt spelar ingen roll.

Abborre och Ph-värde:Abborre & Ph-värde

Om man utgår från att det flesta vattenorganismer trivs i ett vatten med ett
ph-värde 7 (vilket är neutralt) blir följde att ett ph-värde under 7 är ej lika bra. Ju lägre värde desto sämre för fisken.
Abborren är inte speciellt känslig för låga ph-värde, men man har konstanterat att värden under 3.7-3.9 inte är särskilt trivsamma för fisken.
(I sjöar med värden på 2.8-3.1 finns ingen fisk)

Vatten temperatur och lek:Vattentemperatur & lek

Abborren behöver sommartid en temperatur på minst +13 C-+14 C för att kunna växa. Under islossningen kyls vattnet av. Abborren blir då slöare och det dröjer ända tills det blir +7 C-+8 C innnan leken börjar. I början av leken håller fisken till på grundare bottnar där det är varmare, för att sedan när vattenuppvärminingen fortgår leka på djupare vatten. Leken på grunt vatten sker oftast i mörker. Abborren är rädd att synas ifrån luften. På djupare vatten leker den närsom på dygnet. Först samlas hanarna vvid lekplatserna oftast vid åmynningar, kring uddar, itrånga sund och över grynnor.

Var finns den vid olika årstider:Var finns den vid olika årstider?

Sommartid när det blir varmt går abborren ganska grunt. Den tycker om steniga bottnar och grynnor. I det syresatta vattnet utanför åmynningar och älvar trivs den också bra. Den går gärna i bränningszonen där vattnet också är väl syresatt.
När hösten kommer söker den sig allt djupare ner mot djupbranterna. Vid omslag i väderleken går denibland upp mot grunden. När isläggningen kommer går den oftast som djupast och äter då också mindre.

Föda:Föda

Abborren äter under de två första levnadsåren mest plankton. När den är ca 1 dm börjar den att äta fiskyngel. När abborren blir ca 12 cm lång övergår den till att äta bottendjur som fjädermygglarver, sländarlarver, gråsuggor, kräftungar m.m
Först när abborren blir 16-17 cm lång börjar den på allvar att ägna sig åt att jaga småfisk. Den äter då förutom årsungar av sin egen art bl a mört, löja, nors, spigg.

Övrigt:Övrigt

Abborren är en mycket livskraftig fisk. Den kan gå från vår till höst tusendubbla sitt antal. Den kan dessutom bli upp emot 20 år gammal. I mindre vatten konkurrerar oftast abborren ut alla annan fisk. I dessa vatten finns det oftast ett ofantligt antal "tusenbröder" p.g.a tillväxten går otroligt långsamt.

Historik:Historik

Abborren har använts på de mest skiftande sätt:
Den planterades in i gårdsdammar för att rensa vattnet ifrån blodiglar som brukade krypa in i gässens näsborrar. Lapparna klistrade ihop sina pilbågar med lim som de kokat av abborrar. Abborrögon skulle man äta förr om man ville bli klok. Hela fisken ansågs läka besvärliga sår.
Abborren lär kunna bli maximalt 61 cm lång.

Sant eller falskt:Sant eller falskt

Den klassiska 1700-talssiktyologen uppger att det i Luleå kyrka i Norrbotten, finns ett förvarat abborrhuvud som mäter 30 cm från nosspetsen till gälllockets bakkant!

 

 

Meta abborre:

Abborren är metarens vanligaste och i många sjöar det mest eftertraktade bytet. Det är inte svårt att meta abborren. Under vår och höst är lövmask ett mycket bra bete, men under själva högsommaren är iallafall de större abborrarna inställda på att jaga småfisk, och då är en liten löja eller mört ett utmärkt betesval.
Abborren är en avundsjuk fisk, får du en finns det oftast flera som vill smaka.

Redskap

Abborren metas vanligen med ett 5-6 m toppknutet spö, eller med ett haspelspö med ett mindre flöte på då man metar med levande bete. Linan bör inte vara allt för grov 0.20 - 0.30 mm är att föredra.

Årstiderna och Abborren

Abborren samlas under våren ofta vid större åmynningar som rinner ut i sjöarna eller i

ostkustens skärgårdar. De bjuder då på ett bra fiske, och nappar villigt på mask.
Vid denna tid är även bottenmete en bra metod.

Sommartid går ofta abborren där den har gott om föda, dvs där småfisken samlas. Och det gör den speciellt där vattnet är lite strömt som i sund eller utanför uddar, ( det är ju lite beronde på vattnet man fiskar i). Tidiga mornar och senare kvällar brukar abborren jaga löja så att vattnet sprutar av fisk. En tacklad löja som slängs ut i en sådan abborjakt ger ofelbart hugg. En mask skulle de vid sådana tillfällen förmodligen nonchalera , men spinner man in masken genom vattnet så får den lite extra liv, och då blir det ofta napp.

När hösten kommer med kallare vatten drar sig abborren ut på djupare och brantare vatten. Djupmete då i branter, utanför uddar och i djupa sund kan då ge resultat.

 

 

Abborrspinn: Spö, Lina och betesval

När du spinnfiskar abborre bör du ha ett relativt styvt spö, (likadant vid mete). Linan bör vara 0.25 - 0.30 mm tjock. Som bete kan man använda små skedspinnare, små wobblers, skeddrag eller jigg.
Min personliga favorit när det val av bete till spinnfiske är just små skedspinnare, gärna kopparfärgade. Det brukar ge gott resultat.

Om man fiskar med relativt lätta abborrbeten kan det Ibland behövas förtynga dem en bit bly, om man ska komma någonstans, tex när man fiskar med multiplikationsrulle.
Det gäller som allt annat man blyar att inte använda för mycket bly.
I dålig belysning eller mörkt eller grumligt vatten väljer man mestadels blanka spinnare som synd bättre. I god belysning och klara vatten mörkare, då spinnarn avtecknar sig som en fisksiluhett mot ytan.

Tips på drag

Spinnare som alltid går hem hos abborren är b.l.a alla reflexsorter gärna med kopparfärgad sked. Myrans spinnare funkar också mycket bra.
Att nämna ibland wobblervärlden är b.l.a Rapalas lilla "fat rap" en liten wobbler med fet kropp som har en otroligt lockande gång.

Upphängare

Då man spinnfiskare abborren med spinnare kan man för att ytterligare locka abborren till hugg förse linan med en upphängare. Denna placeras 1-2 dm framför spinnaren på en mycket kort tafs, (om man nu vill ha tafs). Som upphängare kan tex en öringfluga eller en större mask hängas på. Är fisken svårflörtad kan det händer det att den istället för spinnaren föredrar upphängaren, är den på riktigt napphumör kan man få dubbelt upp - 1 på spinnaren och 1 på upphängaren :-)

Trappstegsspinn

En pålitlig metod för att få betet att spinna nära botten är att spinna hem det i etapper. Man vevar några snabba tag, låter betet sjunka, vevar igen, låter sjunka o.s.v oftast kommer huggen när betet dalar till botten.
Tekniken kallas för "Trappstegsspinn".
Man kan ofta få bottennapp, men har man en pytteliten trekrok, eller en mindre enkelkrok, blir det sällan av det svårare slaget att få loss det.

Årstiderna och abborren

Under varma stilla sommarkvällar, finner man abborren vanligtvis jagandes i ytan efter småfiske. Då är haspelutrustningen med ultralätta beten, som kan spinnas hem endast ett par dm under ytan det rätta medlet.
Den enda tiden då det med spinnutrustning är lönt att söka abborren på djupet är senhösten, då är ju egentligen pimpling med mormyskor det bättre alternativet.

Avundsjuka

Abborren jagar i flock, (iallafall de mindre) och den är ju väldigt avundsjuk till sin natur. Har man fått en i det ena kastet, är chansen mycket stor att man också då får abborre på det andra, tredje och fjärde kastet också, dvs att man hinner få ut betet igen på samma plats som det första hugget kom.

 

 

Att flå en abborre:
Abborren kan rensas på ett speciellt sätt, särskilt om man får mängder av mindre abborre.

Fisken flås på följande sätt:
Man tar den i vänster hand om buken och med en spetsig sax eller kniv skär man upp skinnet längs med ryggfenan, först på ena sidan och sen på den andra. Sedan river man loss ryggfenan från stjärtfenan och uppåt, och aktar för de vassa piggarna. Man öppnar buken och rensar ut inälvorna, och aktar sig för de skarpa bladen på gällocket. Man skär eller klipper loss skinnet runt huvudet och tar med en liten tång eller med kniven ett fast tag i skinnets översta kant och river loss det. Då följer alla småbenen längs sidorna med skinnet. Likadant gör man med andra sidan. Vill man inte ha huvudet kvar - skärs det bort, och kvar är en visserligen förminskad men så när på ryggbenet benfri abborre!

 

 

Fiskejakt.org © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use